Write & Correct
Tagalog

random sentences (Tagalog)

Naglaro ako ng maganda nilang aso nang mga alas singko y medya.

Sino nagmaneho papunta sa bahay ko?

maganda ang may totoo.

Posted

Corrections

Teacher.Janet
random sentences (Tagalog)
Naglaro ako ng maganda nilang Nilaro ko ang magandang aso nila nang mga alas singko y medya.

Sino
ang nagmaneho papunta sa bahay ko?

maganda Maganda ang may totoo.

Posted

Comment(s)

In the first sentence couldn't you also write it as "magandang nilang aso"?
Posted 
Yes,"maganda nilang aso" is also acceptable
Posted 
ok, thank you
Posted 
Walang anuman n_n
Posted 
Feedback