Write & Correct
Swedish

First essay

Jag är Guds avbild och likhet. Jag är älskad. Han budorden mig att vara frimodig och stark. Han vill bara bra saker för mig. Han har bra tankar om mig. Jag drar mig inte tillbaka. Om jag ramlar reser jag mig upp.

Posted

Comment(s)

The Swedish "budorden" means "commandements". It is not a verb. I think the third sentence could be "Han påbjuder mig att vara frimodig och stark" where "påbjuder" stands for "enjoins".
Posted 

Corrections

No Corrections why not add one ?

Feedback