Write & Correct
English

Tagalog Lite Drills - Lesson 14

Lesson 14
Nagturo sila.
Show
= They taught.
Show
Nag-aral sila.
Show
= They studied.
Show
Nagbigay sila.
Show
= They gave.
Show
Nagtuturo ako.
Show
= I am teaching/I teach.
Show
Hindi ako nag-aaral.
Show
= I am not studying/I do not study.
Show
Nagbibigay ako.
Show
= I am giving/I give.
Show
Magtuturo si Maria.
Show
= Maria will teach.
Show
Mag-aaral si Maria.
Show
= Maria will study.
Show
Magbibigay si Maria.
Show
= Maria will give.
Show
Nagsabi siya ng totoo.
Show
= He told the truth.
Show
Nagsasabi siya ng totoo.
Show
= He tells the truth.
Show
Magsasabi siya ng totoo.
Show
= He will tell the truth.
Show
Naglagay si Joshua ng manok sa bahay.
Show
= Joshua put the chicken in the house.
Show
Naglalagay si Joshua ng manok dito.
Show
= Joshua is putting the chicken here.
Show
Maglalagay si Joshua ng manok dun.
Show
= Joshua will put the chicken there.
Show
Naglalagay siya ng tubig sa mga ito.
Show
= He is putting water in these.
Show
Naglalagay siya ng tubig sa mga yun.
Show
= He is putting water in those.
Show
Hindi tayo nag-aral nang ala-una.
Show
= We (incl.) did not study at one o’clock.
Show
Nag-aaral tayo nang ala-una.
Show
= We (incl.) study at one o’clock.
Show
Mag-aaral tayo nang ala-una.
Show
= We (incl.) will study at one o’clock.
Show
Nagturo ang guro ng Tagalog sa akin.
Show
= The teacher taught me Tagalog.
Show
Nagtuturo ang guro ng Tagalog sa atin.
Show
= The teacher is teaching us (incl.) Tagalog.
Show
Magtuturo ang guro ng Tagalog sa amin.
Show
= The teacher will teach us (excl.) Tagalog.
Show
Nagbigay kami ng sapatos sa iyo.
Show
= We (excl.) gave you shoes.
Show
Nagbibigay kami ng sapatos sa inyo.
Show
= We (excl.) give you shoes.
Show
Magbibigay kami ng sapatos sa kaniya.
Show
= We (excl.) will give her shoes.
Show
Hindi kami magbibigay ng sapatos sa kanila.
Show
= We (excl.) will not give them shoes.
Show
Lesson 15

Posted

Corrections

No Corrections why not add one ?

Feedback