Write & Correct
English

Tagalog Lite Drills - Lesson 17

Lesson 17
Nag-aral ako nang isang araw.
Show
= I studied for one day.
Show
Nag-aaral ako nang sampung segundo.
Show
= I am studying for ten seconds.
Show
Mag-aaral ako nang tatlong taon.
Show
= I will study for three years.
Show
Nagluto si Vanessa kahapon.
Show
= Vanessa cooked yesterday.
Show
Nagluluto si Vanessa ngayon.
Show
= Vanessa is cooking now.
Show
Magluluto si Vanessa bukas.
Show
= Vanessa will cook tomorrow.
Show
Naglalaro siya araw-araw.
Show
= He plays every day.
Show
Naglalaro siya bawat gabi.
Show
= He plays each evening.
Show
Maglalaro siya sa umaga.
Show
= He will play in the morning.
Show
Naglalaro siya tuwing Linggo.
Show
= He plays every Sunday.
Show
Naglaro siya nung Lunes.
Show
= He played last Monday.
Show
Magmamaneho si nanay sa hapon.
Show
= Mother will drive in the afternoon.
Show
Nagmamaneho si nanay tuwing Martes.
Show
= Mother drives every Tuesday.
Show
Nagmaneho si nanay nung Miyerkules.
Show
= Mother drove last Wednesday.
Show
Nagturo sila ng Tagalog nang siyam na beses.
Show
= They taught Tagalog nine times.
Show
Nagtuturo sila ng Tagalog nang maraming beses.
Show
= They teach Tagalog many times.
Show
Magtuturo sila ng Tagalog nang walong beses.
Show
= They will teach Tagalog eight times.
Show
Lesson 18

Edited

Corrections

No Corrections why not add one ?

Feedback