Write & Correct
English

Tagalog Lite Drills - Lesson 18

Lesson 18
Maganda ang lamesa, di ba?
Show
= The table is pretty, isn’t it?
Show
Hindi maganda ang lamesa, no?
Show
= The table is not pretty, is it?
Show
May ilaw sa bahay, di ba?
Show
= There is a light in the house, isn’t there?
Show
Walang ilaw sa bahay, no?
Show
= There is no light in the house, is there?
Show
Naghahanap si Maria ng puting pinto, di ba?
Show
= Maria is looking for a white door, isn’t she?
Show
Hindi naghahanap si Maria ng puting pinto, no?
Show
= Maria is not looking for a white door, is she?
Show
Naglakad ka sa kalsada, di ba?
Show
= You walked in the street, didn’t you?
Show
Hindi ka naglakad sa kalsada, no?
Show
= You did not walk in the street, did you?
Show
Mag-aaral si Angel ng Ingles, di ba?
Show
= Angel will study English, won’t she?
Show
Hindi mag-aaral si Angel ng Ingles, no?
Show
= Angel will not study English, will she?
Show
Lesson 19

Posted

Corrections

No Corrections why not add one ?

Feedback