Write & Correct
English

Tagalog Lite Drills - Lesson 23

Lesson 23
Umakyat ka ng puno.
Show
= Climb a tree.
Show
Umakyat ka sa puno.
Show
= Climb on a tree.
Show
Sumakay ka ng bus.
Show
= Ride a bus.
Show
Sumakay ka sa bus.
Show
= Ride on the bus.
Show
Kumain tayo ngayon!
Show
= Let’s eat now!
Show
Kumain ako ng adobo.
Show
= I ate adobo.
Show
Lumaki ka!
Show
= Grow up!
Show
Hindi siya lumaki sa Cebu.
Show
= He did not grow up in Cebu.
Show
Umakyat kayo sa gusaling yun.
Show
= (you pl.) Climb on that building.
Show
Umakyat si Joe ng puno kahapon.
Show
= Joe climbed a tree yesterday.
Show
Sumakay ka sa sasakyan.
Show
= Ride the vehicle.
Show
Sumakay si Jasmine ng bus papunta sa Maynila.
Show
= Jasmine rode the bus to Manila.
Show
Pumunta tayo sa Luzon.
Show
= Let’s go to Luzon.
Show
Pumunta si David sa kanila.
Show
= David went to their place.
Show
Lesson 24

Posted

Corrections

No Corrections why not add one ?

Feedback