Write & Correct
English

Tagalog Lite Drills - Lesson 25

Lesson 25
Sino ang pumunta sa kuwarto ni Jessica?
Show
= Who went to Jessica’s room?
Show
Si Mark ang pumunta sa kuwarto ni Jessica.
Show
= Mark is the one who went to Jessica’s room.
Show
Sino rin ang naghahanap ng mangga?
Show
= Who is also looking for mangos?
Show
Siya rin ang naghahanap ng mangga.
Show
= He is also looking for mangoes.
Show
Sino ang magluluto ng lechon?
Show
= Who will cook lechon?
Show
Si Angel ang magluluto ng lechon.
Show
= Angel will cook lechon.
Show
Sino ang kumuha ng mga pangalan?
Show
= Who took names?
Show
Si Luis ang kumuha ng mga pangalan.
Show
= Luis took names.
Show
Sino ang sinasabihan nila?
Show
= Who are they telling?
Show
Kayo ang sinasabihan nila.
Show
= You (pl.) are the ones they are telling.
Show
Sino po ang bibigyan niya ng sasakyan?
Show
= Who will he give a car to? (resp.)
Show
Si Luis po ang bibigyan niya ng sasakyan.
Show
= He will give a car to Luis. (resp.)
Show
Gusto ko ang sinubukan mo.
Show
= I like the one you tried.
Show
Ayaw ko ang pinuntahan mo.
Show
= I dislike the one you went to.
Show
Yun ang binubuksan ni Joshua.
Show
= That is the one Joshua is opening.
Show
Ito ang sisimulan namin.
Show
= This is the one we (excl.) will start.
Show
Kumain ako ng sinimulan ni Maria.
Show
= I ate something Maria started.
Show
Lesson 26

Posted

Corrections

No Corrections why not add one ?

Feedback