Write & Correct
English

Tagalog Lite Drills - Lesson 26

Lesson 26
Ano po ang hinahayaan niya?
Show
= What is he allowing? (resp.)
Show
Wala po.
Show
= Nothing. (resp.)
Show
Ano ang sinubukan ng mabilis na aso?
Show
= What did the quick dog try?
Show
Ang aso sa lamesa?
Show
= The dog on the table?
Show
Ano ang bubuksan ni nanay?
Show
= What will mother open?
Show
Ang tindahan ang bubuksan ni nanay.
Show
= The store is what mother will open.
Show
Ano ang sinimulan ni Maria?
Show
= What did Maria start?
Show
Ito ang sinimulan ni Maria.
Show
= Maria started this.
Show
Ano ang inaabangan mo?
Show
= What are you looking out for?
Show
Ang mabilis na sasakyan ang inaabangan ko.
Show
= The fast car is what I am looking out for.
Show
Ano ang tiningnan ni Joe?
Show
= What did Joe look at?
Show
Si Jessica ang tiningnan ni Joe.
Show
= Joe looked at Jessica.
Show
Ano ang lumaki sa tindahan nila?
Show
= What grew up in their store?
Show
Ang pusa ang lumaki sa tindahan nila.
Show
= The cat grew up in their store.
Show
May lamesang kinainan ng aso.
Show
= There is a table the dog ate from.
Show
Yun ang pintong binubuksan ni Joshua.
Show
= That is the door Joshua is opening.
Show
Maganda ang araw na sisimulan namin.
Show
= The day we (excl.) will start is beautiful.
Show
Kumain ako ng pagkaing sinimulan ni Maria.
Show
= I ate the food Maria started.
Show
Lesson 27

Posted

Corrections

No Corrections why not add one ?

Feedback