Write & Correct
English

Tagalog Lite Drills - Lesson 28

Lesson 28
Nakita ko ang aso.
Show
= I saw the dog.
Show
Nakikita siya ni nanay ngayon.
Show
= Mother is seeing him now.
Show
Hindi niya makikita ang mga puno.
Show
= She will not see the trees.
Show
Naalala mo ba ang Cebu?
Show
= Do you remember Cebu?
Show
Naaalala ni Maria ang Pilipinas.
Show
= Maria remembers the Philippines.
Show
Maaalala namin ang aso nila.
Show
= We (excl.) will remember their dog.
Show
Hindi nila naisip yun.
Show
= They did not think of that.
Show
Naiisip kita araw-araw.
Show
= I think of you every day.
Show
Maiisip ni Joshua ang eskwelahan bukas.
Show
= Joshua will think of school tomorrow.
Show
Nasabi niya ang totoo.
Show
= He was able to say the truth.
Show
Hindi nasasabi ni Angel ang pangalan niya.
Show
= Angel is not able to say her name.
Show
Ano ang masasabi mo sa akin?
Show
= What will you be able to say to me?
Show
Nakuha natin ang sasakyan!
Show
= We (incl.) were able to get the car!
Show
Nakukuha ba ninyo ang pera tuwing Biyernes?
Show
= Are you able to get the money every Friday?
Show
Makukuha ni Joe ang bahay bukas.
Show
= Joe will be able to get the house tomorrow.
Show
Lesson 29

Posted

Corrections

No Corrections why not add one ?

Feedback