Write & Correct
English

Tagalog Lite Drills - Lesson 37

Lesson 37
Nasa loob ng sasakyan si Maria.
Show
= Maria is inside the car.
Show
Nasa loob siya ng sasakyan.
Show
= She is inside the car.
Show
Wala sa labas ng sasakyan si Angel.
Show
= Angel is not outside the car.
Show
Wala siya sa labas ng sasakyan.
Show
= She is not outside the car.
Show
Nasa ilalim ng bahay ang bata.
Show
= The kid is under the house.
Show
Nasa ilalim siya ng bahay.
Show
= He is under the house.
Show
Wala sa ibabaw ng bahay ang lalaki.
Show
= The man is not on top of the house.
Show
Wala siya sa ibabaw ng bahay.
Show
= He is not on top of the house.
Show
Nasa tabi ng eskwelahan ang guro.
Show
= The teacher is beside the school.
Show
Wala siya sa tabi ng tindahan.
Show
= She is not beside the store.
Show
Niluto ni Joshua ang manok na nasa labas.
Show
= Joshua cooked the chicken that was outside.
Show
Gusto ko ang babaeng nasa loob ng sasakyan.
Show
= I like the woman who is inside the car.
Show
Aakyat si David sa punong nasa labas ng bahay.
Show
= David will climb on the tree that is outside the house.
Show
Kumakain ang aso ng pagkaing nasa ilalim ng mesa.
Show
= The dog eats food that is under the table.
Show
Nakita mo ba ang pusang nasa ibabaw ng bahay?
Show
= Did you see the cat that was on top of the house?
Show
Lesson 38

Posted

Corrections

No Corrections why not add one ?

Feedback