Write & Correct
English

Tagalog Lite Drills - Lesson 38

Lesson 38
Pagkain ang halo-halo.
Show
= Halo-halo is food.
Show
Ang halo-halo ay pagkain.
Show
= Halo-halo is food. (ay)
Show
Masarap ang halo-halo.
Show
= The halo-halo is delicious.
Show
Ang halo-halo ay masarap.
Show
= The halo-halo is delicious. (ay)
Show
Mahilig siya sa pusa.
Show
= She likes cats.
Show
Siya ay mahilig sa pusa.
Show
= She likes cats. (ay)
Show
Pumunta si Analyn sa Pilipinas.
Show
= Analyn went to the Philippines.
Show
Si Analyn ay pumunta sa Pilipinas.
Show
= Analyn went to the Philippines. (ay)
Show
Hindi siya pumunta sa Seattle.
Show
= She did not go to Seattle.
Show
Siya ay hindi pumunta sa Seattle.
Show
= She did not go to Seattle. (ay)
Show
Kinain ni Diego ang halo-halo.
Show
= Diego ate the halo-halo.
Show
Ang halo-halo ay kinain ni Diego.
Show
= Diego ate the halo-halo. (ay)
Show
Hindi kinain ni Maria ang halo-halo.
Show
= Maria did not eat the halo-halo.
Show
Ang halo-halo ay hindi kinain ni Maria.
Show
= Maria did not eat the halo-halo. (ay)
Show
Igagawa ni Mark ng bahay si Jessica.
Show
= Mark will make a house for Jessica.
Show
Si Jessica ay igagawa ni Mark ng bahay.
Show
= Mark will make a house for Jessica. (ay)
Show
Gusto ko ang sasakyan.
Show
= I like the car.
Show
Ang sasakyan ay gusto ko.
Show
= I like the car. (ay)
Show
Sino ang nagluto ng manok?
Show
= Who cooked chicken?
Show
Ang nagluto ng manok ay sino?
Show
= Who cooked chicken? (ay)
Show
Ano ang niluto ni Angel?
Show
= What did Angel cook?
Show
Ang niluto ni Angel ay ano?
Show
= What did Angel cook? (ay)
Show
Ikaw ay maganda.
Show
= You are beautiful. (ay)
Show
Ikaw ba ay mahilig sa pusa?
Show
= Do you like cats? (ay)
Show
Ikaw ay hindi pumunta sa Seattle.
Show
= You did not go to Seattle. (ay)
Show
Ikaw ay igagawa ni Mark ng bahay.
Show
= Mark will make a house for you. (ay)
Show
Ikaw ay nagluto ng manok.
Show
= You cooked chicken. (ay)
Show
Lesson 39

Posted

Corrections

No Corrections why not add one ?

Feedback