Write & Correct
English

Tagalog Lite Drills - Lesson 42

Lesson 42
Baka pumunta siya sa Pilipinas.
Show
= Maybe he went to the Philippines.
Show
Baka may pera sa kuwarto.
Show
= Maybe there is money in the room.
Show
Baka masarap ang pagkain.
Show
= Maybe the food is delicious.
Show
Talaga? Baka hindi mo alam.
Show
= Really? Maybe you do not know.
Show
Naglalaro talaga si Angel ng basketbol.
Show
= Angel really plays basketball.
Show
Lulutuin ba talaga niya ang lechon?
Show
= Will she really cook the lechon?
Show
Tinuruan mo ba talaga sila ng Tagalog?
Show
= Did you really teach them Tagalog?
Show
Masaya talaga sila.
Show
= They really are happy.
Show
Mahilig si Joshua sa talagang pagod na pusa.
Show
= Joshua likes really tired cats.
Show
Mabilis talaga ang aso.
Show
= The dog really is fast.
Show
Hindi ako naglakad dahil sa ulan.
Show
= I did not walk due to rain.
Show
Wala akong pera dahil sa kaniya.
Show
= I have no money due to him.
Show
Hindi ko siya isasama dahil sa oras.
Show
= I will not bring her along due to the time.
Show
Biniro ako ni Luis nang dalawang beses.
Show
= Luis teased me twice.
Show
Sinusunod niya ang pangulo nang mabilis.
Show
= He obeys the president quickly.
Show
Ibibigay ko sa kaniya ang sasakyan nang masaya.
Show
= I will happily give her the car.
Show
Lesson 43

Posted

Corrections

No Corrections why not add one ?

Feedback