Write & Correct
English

Tagalog Lite Drills - Lesson 48

Lesson 48
Nakagawa si Maria ng sapatos.
Show
= Maria was able to make shoes.
Show
Nakakagawa siya ng adobo.
Show
= He can make adobo.
Show
Makakagawa si Luis ng bahay.
Show
= Luis will be able to make a house.
Show
Nakakain sila sa eskwelahan.
Show
= They were able to eat at the school.
Show
Nakakakain ba si Angel ngayon?
Show
= Can Angel eat now?
Show
Hindi ka makakakain dun.
Show
= You will not be able to eat there.
Show
Nakapunta ka na ba sa Cebu?
Show
= Have you ever been to Cebu?
Show
Hindi pa ako nakakapunta sa Cebu.
Show
= I have not ever been to the Cebu.
Show
Nakapunta na ako sa Luzon.
Show
= I have already been to Luzon.
Show
Nakapag-aral si Joe ng Ingles.
Show
= Joe was able to study English.
Show
Nakakapag-aral ba tayo ng Tagalog?
Show
= Can we (incl.) study Tagalog?
Show
Hindi makakapag-aral si Jasmine sa eskwelahan.
Show
= Jasmine is not able to study at the school.
Show
Nakapagbigay ba kayo ng mangga sa bata?
Show
= Were you (pl.) able to give the kid a mango?
Show
Nakakapagbigay si Diego ng pera kay Jessica araw-araw.
Show
= Diego can give Jessica money every day.
Show
Makakapagbigay ang pangulo ng tubig sa kanila.
Show
= The president will be able to give them water.
Show
Hindi kami nakapagluto ng manok.
Show
= We (excl.) were not able to cook the chicken.
Show
Nakakapagluto si Analyn ng lechon!
Show
= Analyn can cook lechon!
Show
Makakapagluto sila ng pagkain.
Show
= They will be able to cook some food.
Show
Lesson 49

Edited

Corrections

No Corrections why not add one ?

Feedback