Write & Correct
English

Tagalog Lite Drills - Lesson 68

Lesson 68
Matutulog na ako.
Show
= I am going to sleep already.
Show
Maglalaro si Joe ng basketbol bukas.
Show
= Joe is going to play basketball tomorrow.
Show
Makukuha ko ang mga mangga dun.
Show
= I can get the mangos there.
Show
Masasabi mo ba ang totoo kay Jessica sa Abril?
Show
= Can you tell Jessica the truth in April?
Show
Bumili ka ngayon!
Show
= Buy now!
Show
Tapos na siyang magluto.
Show
= She finished cooking.
Show
Baka maniwala sila.
Show
= Maybe they will believe it.
Show
Sana lutuin ni Luis ang adobo.
Show
= I hope Luis will cook the adobo.
Show
Tatanungin tayo ng guro kapag nag-aral tayo.
Show
= The teacher will question us (incl.) when we (incl.) study.
Show
Tatanungin ba tayo ng guro kapag mag-aaral tayo.
Show
= Will the teacher question us (incl.) when we (incl.) study?
Show
Lesson 69

Posted

Corrections

No Corrections why not add one ?

Feedback