Write & Correct
English

Tagalog Lite Drills - Lesson 8

Lesson 8
May tsokolate ang babae.
Show
= The woman has chocolate.
Show
May tsokolate sa bahay.
Show
= There is chocolate at home.
Show
May tsokolate siya.
Show
= She has chocolate.
Show
May tsokolate siya sa bahay.
Show
= She has chocolate at home.
Show
Merong sasakyan si David.
Show
= David has a car. (meron)
Show
Merong sasakyan sa mga bahay nila.
Show
= There are cars at their houses. (meron)
Show
Meron siyang sasakyan.
Show
= He has a car. (meron)
Show
Meron siyang sasakyan sa bahay niya.
Show
= He has a car at his house. (meron)
Show
May sasakyan ba?
Show
= Is there a car?
Show
May sasakyan.
Show
= There is a car.
Show
Meron.
Show
= There is.
Show
Wala.
Show
= There is not.
Show
Walang manok si Jessica.
Show
= Jessica does not have a chicken.
Show
Walang manok kay Jessica.
Show
= There is no chicken with Jessica.
Show
Wala siyang manok.
Show
= She does not have a chicken.
Show
Walang manok sa mga gusali.
Show
= There are no chickens in the buildings.
Show
Wala siyang manok sa gusali.
Show
= She does not have a chicken in the building.
Show
Masaya ang may pera.
Show
= The one with money is happy.
Show
Masaya ang may bahay.
Show
= The one with a house is happy.
Show
Hindi masaya ang walang pera.
Show
= The one without money is not happy.
Show
Hindi masaya ang walang bahay.
Show
= The one without a house is not happy.
Show
May pagkain ako sa kanila.
Show
= I have food at their place.
Show
Wala akong pagkain sa amin.
Show
= I do not have food at our (excl.) place.
Show
May pagkain ka ba sa inyo?
Show
= Do you have food at your (pl.) place?
Show
Walang pagkain kina Joaquin at Joshua.
Show
= There is no food at Joaquin and Joshua’s.
Show
Lesson 9

Edited

Corrections

No Corrections why not add one ?

Feedback