Write & Correct
English

Tagalog Lite Drills - Lesson 24

Lesson 24
Gumagawa si Joshua ng sapatos.
Show
= Joshua is making shoes.
Show
Hindi siya gagawa ng sasakyan.
Show
= He will not make a car.
Show
Kumukuha ang mga bata ng mga basketbol.
Show
= The kids are getting basketballs.
Show
Kukuha ang anak ko ng bisikleta.
Show
= My child will get a bicycle.
Show
Bumibili si Angel ng adobo tuwing Lunes.
Show
= Angel buys adobo every Monday.
Show
Bibili kami ng lamesa.
Show
= We (excl.) will buy a table.
Show
Umuuwi sila ngayon.
Show
= They are going home now.
Show
Uuwi si Mark sa bahay niya.
Show
= Mark will go home to his house.
Show
Umaalis kayo araw-araw nang alas-sais, di ba?
Show
= You (pl.) leave every day at six, right?
Show
Hindi siya aalis sa eskwelahan.
Show
= He will not leave the school.
Show
Lesson 25

Edited

Corrections

abbyb
Tagalog Lite Drills - Lesson 24
Lesson 24
Gumagawa si Joshua ng sapatos.
Show
= Joshua is making shoes.
Show
Hindi siya gagawa ng sasakyan.
Show
= He will not make a car.
Show
Kumukuha ang mga bata ng mga basketbol.
Show
= The kids are getting basketballs.
Show
Kukuha ang anak ko ng bisikleta.
Show
= My child will get a bicycle.
Show
Bumibili si Angel ng adobo tuwing Lunes.
Show
= Angel buys adobo every Monday.
Show
Bibili kami ng lamesa.
Show
= We (excl.) will buy a table.
Show
Umuuwi sila ngayon.
Show
= They are going home now.
Show
Uuwi si Mark sa bahay niya.
Show
= Mark will go home to his house.
Show
Umaalis kayo araw-araw
ng nang alas-sais, di ba?
Show
= You (pl.) leave every day at six, right?
Show
Hindi siya aalis sa eskwelahan.
Show
= He will not leave the school.
Show
Lesson 25
Posted

Comment(s)

fixed - thanks!
Posted 
Feedback