Write & Correct
Tagalog

Ang bahay namin

Ngayong taon kami ni asawa ko bumili ng bahay. Unang beses na kami bumili ng bahay. Hindi namin alam kung gaano kamahal at nakakapagod ang home ownership! Araw-araw namin inaayos ang bahay at maraming ang natitirang mga reforma na kailangan natin gawin, pero nararamdaman ko na sa wakas pwedeng magsimula ang buhay namin bilang mag-asawa. May magandang hardin sa likod-bahay at isang lugar na pwedeng itinawag "namin". Marami magandang bagong alaala ang ginagawa namin dito.

Posted

Comment(s)

Ang aming bahay Ngayong taon, bumili kami ng bahay ng asawa ko. Unang beses pa lang kami bumili ng bahay. Hindi namin alam kung gaano kamahal at nakakapagod ang home ownership! Araw-araw namin inaayos ang bahay at maraming pagkukumpuni na kailangang gawin, pero nararamdaman ko na sa wakas pwedeng magsimula ang buhay namin bilang mag-asawa. May magandang hardin sa likod-bahay at isang lugar na pwedeng tawaging "amin". Maraming magandang bagong alaala ang binubuo namin dito.
Posted 

Corrections

Juliet.Kim
Ang bahay namin
Ang aming bahay

Ngayong taon , bumili kami ni ng bahay ng asawa ko bumili ng bahay . Unang beses na pa lang kami bumili ng bahay. Hindi namin alam kung gaano kamahal at nakakapagod ang home ownership! Araw-araw namin inaayos ang bahay at maraming ang natitirang mga reforma pagkukumpuni na kailangan natin kailangang gawin, pero nararamdaman ko na sa wakas pwedeng magsimula ang buhay namin bilang mag-asawa. May magandang hardin sa likod-bahay at isang lugar na pwedeng itinawag tawaging " namin amin ". Marami Maraming magandang bagong alaala ang ginagawa binubuo namin dito.
Posted

Comment(s)

Maraming salamat, Juliet!
Posted 
Feedback