Write & Correct
Tagalog

Gusto Kong Pumunta sa Siargao

Sa susunod beses pumunta ako sa Pilipinas, gusto kong pumunta sa siargao. Hindi ko pa nakapunta sa Mindanao kase takot ako ang terrorism diyan.

Posted

Corrections

AppleMae.Soriano
Gusto Kong Pumunta sa Siargao
Sa susunod na beses pumunta na pupunta ako sa Pilipinas, gusto kong pumunta sa siargao Siargao . Hindi ko pa ako nakapunta sa Mindanao kase kasi takot ako ang terrorism diyan sa terorismo doon .
Edited
Rose.Nathalie
Gusto Kong Pumunta sa Siargao
Sa susunod na beses pumunta na pupunta ako sa Pilipinas, gusto kong pumunta sa siargao Siargao . Hindi ko pa nakapunta ako nakakapunta sa Mindanao kase dahil takot ako ang terrorism diyan sa terorismo doon .
Edited

Comment(s)

Salamat!
Posted 
Gusto Kong Pumunta sa Siargao
Sa susunod beses pumunta ako sa na pagpunta ko Pilipinas, gusto kong pumunta sa siargao puntahan ang Siargao . Hindi ko pa nakapunta ako nakakapunta sa Mindanao kase kasi takot ako ang sa terrorism diyan.
Posted

Comment(s)

Salamat!
Posted 
erickajayne
Gusto Kong Pumunta sa Siargao
Sa susunod na beses pumunta na pupunta ako sa Pilipinas, gusto kong pumunta sa siargao Siargao . Hindi ko pa nakapunta ako nakapupunta sa Mindanao kase kasi takot ako ang terrorism diyan sa terorismo doon .
Posted

Comment(s)

Salamat!
Posted 
Maryjoy.kuta
Gusto Kong Pumunta sa Siargao
Sa susunod beses pumunta na ako ay babalik sa Pilipinas, gusto kong pumunta sa siargao Siargao . Hindi ko pa ako nakapunta sa Mindanao kase dahil takot ako ang terrorism sa rebelde diyan.
Posted
Gusto Kong Pumunta sa Siargao
Sa susunod beses pumunta ako na pagpunta ko sa Pilipinas, gusto kong pumunta sa siargao Siargao . Hindi ko pa nakapunta ako makapunta sa Mindanao ngayon kase takot ako ang terrorism diyan. sa terorismo doon,
Posted
JoannTividad
Gusto Kong Pumunta sa Siargao
Sa susunod beses pumunta ako na pagpunta ko sa Pilipinas, gusto kong pumunta sa siargao Siargao . Hindi ko pa nakapunta sa Mindanao kase takot ako ang terrorism diyan sa mga terorista doon .
Posted

Comment(s)

Salamat!
Posted 
Feedback